Europa

Läkemedlet, som kommer att gå av Lagevrio i Storbritannien, är det första orala antivirala läkemedlet för behandling av covid-19 hos vuxna.